BIM výstuž v Revite - Rámová konštrukcia

Ukážka našej práce v 3D programe REVIT s využitím vlastných programov. Revit nám umožnuje si cez Dynamo naprogramovať vlastné funkcie a doplnky, ktoré nám vedia zefektívniť a spresniť našu prácu.

BIM výstuž v Revite - Železobetónová doska 1

Ukážka našej práce v 3D programe REVIT s využitím vlastných programov. Revit nám umožnuje si cez Dynamo naprogramovať vlastné funkcie a doplnky, ktoré nám vedia zefektívniť a spresniť našu prácu.

BIM výstuž v Revite - Železobetónová doska 2

Ukážka našej práce v 3D programe REVIT s využitím vlastných programov. Revit nám umožnuje si cez Dynamo naprogramovať vlastné funkcie a doplnky, ktoré nám vedia zefektívniť a spresniť našu prácu.

Automatické generovanie výstuže do stien

Ukážka našej práce v 3D programe REVIT + SOFiSTiK s využitím vlastných programov. Revit nám umožnuje si cez Dynamo naprogramovať vlastné funkcie a doplnky, ktoré nám vedia zefektívniť a spresniť našu prácu. Vo videu uvidíte ako sa dá automaticky upraviť namodelovaná výstuž v Revite na základe výsledkov z výpočtového modelu.zo SOFiSTiKU.

BIM výstuž v Revite - Železobetónové steny

Ukážka našej práce v 3D programe REVIT s využitím vlastných programov. Revit nám umožnuje si cez Dynamo naprogramovať vlastné funkcie a doplnky, ktoré nám vedia zefektívniť a spresniť našu prácu.

BIM výstuž v Revite - Železobetónové stĺpy

Ukážka našej práce v 3D programe REVIT s využitím vlastných programov. Revit nám umožnuje si cez Dynamo naprogramovať vlastné funkcie a doplnky, ktoré nám vedia zefektívniť a spresniť našu prácu.

KONTAKT

© 2023, CUKON s.r.o., All Rights Reserved.