STATIKA STAVIEB

Projekčná činnosť

SLUŽBY

O NÁS

Naša firma CUKON s.r.o sa zameriava na návrh nosných konštrukcií železobetónových a murovaných budov s využitím numerických a optimalizačných metód s cieľom o bezpečný a ekonomický návrh. Projektová dokumentácia je spracovaná v BIM, pomocou 3D softvéru REVIT, kde spĺňame BIM Level of Development 400 (LOD 400).

SOFiSTiK BIM workflow nástroje nám umožňujú naplno využiť REVIT pre nastavenie analytického modelu bez dodatočných úprav v samotnom MKP programe.

Používanie grafického programovacieho rozhrania Dynamo a Python programovania nám pomohlo vytvoriť vlastné REVIT Add-Ins a Dynamo Makrá ,čo nám zvyšuje efektivitu našej práce a zároveň pomáha vyhnúť sa chybám.

Aplikovaním generatívneho dizajnu, ktorý je súčasť rozhrania Dynamo, sa dajú hľadať optimálne riešenia pri návrhu nosných konštrukcií budov.

KONTAKT

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

© 2023, CUKON s.r.o., All Rights Reserved.