Cukon

Cukon

AB Žilina

Architekt: ENDORFINE, s.r.o.

Lokalita: Žilina

// @ts-ignore

Popis

Typ:Administratívny objekt
Podlažnosť:9 nadzemných podlaží, 1 podzemné podlažie
Nosný systém:skeletový nosný systém
Popis:Administratívny objekt má 9 nadzemných podlaží z toho jedno ustúpené a 1 podzemné podlažie. Podzemné podlažie má celkové rozmery 104,35 x 32,8m. Objekt pozostáva zo skeletového nosného systému doplnený tromi stužujúcimi jadrami, v ktorom sú umiestnené výťahové šachty a schodiská.